Boeke

'n Reproduksie van die oorspronklike " LORD METHUEN uitgeoorlê DEUR Genl. KOOS DE LA REY"
deur G.A. van der Walt soos in 1920 deur A.H. KOOMANS BEPERK, Bus 123, Potchefstroom gedruk 47 bladsye.

Bestellings aan: Alna van der Walt, Posbus 300, Florida Hills, 1716.

Telefoon: (011) 472 0449

R100,00 (verpakking en versending ingesluit)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JohannesStrydsmanWeb1

   Johannes Strydsman
   Legendariese Boere verkenner en Kaapse rebel.
   deur Johannes W. van der Walt

    “No one knows or appreciates the Boer who does not know his past,
     for he is what his past has made him.”

     Sir Arthur Conan Doyle

   Hierdie boek handel oor Hendrik Stephanus Johannes van der Walt, alias
   Johannes Strydsman,
se oorlogservarings as verkenner onder die bevel van kommandant 
   P.H. Kritzinger, tydens die
kommando se inval in die Kaapkolonie.
   Die gebeurlikhede rondom die kommando word breedvoerig beskryf vanaf Januarie 1901
   tot en
met Junie 1901. Insae word gelewer oor die Boerekommando se legendariese
   vegvernuf
gepaardgaande met hul uiterste beweeglikheid en natuurlike aanvoeling vir
   guerrilla-oorlogvoering.
 
   “....Die resultaat is ‘n boek wat ek nie kon neersit toe ek dit begin lees nie.

  Met vrymoedigheid beveel ek hierdie boek by lesers aan oor die verhaal van ‘n gewone
  burger in ‘n oorlog wat die Afrikaner ná meer as honderd jaar steeds na aan die hart lê.

  Prof. Fransjohan Pretorius

Die inhoud is as volg:

1. Vroëe geskiedenis.
2. Agergrond H.S.J.
3. Die Anglo-Boereoorlog.
4. Kommandant Lötter.
5. Sewefontein.
6. Tarka en sterk opposisie.
7. Kommandodrif.
8. Guerilla konflik in die Middelande.
9. Hernude aanval.
10. Gevange en Gevonnis.
11. Bermuda en Vrede.
12. Interessante Data.

13. Bibliografie.
14. Register.

  Prys: R200 + posgeld.

  Now also available in English

  Kontak: Johan van der Walt
  083 632 0159
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagboek van 'n Bethulie Kampdogter


Dagboek van 'n Bethulie Kampdogter
deur Rensche van der Walt


Hierdie boek is een van die hartseerstes waaraan ek nog gewerk het, maar tog is dit baie inspirerend.
Dit vertel van die wedervaringe van 'n gesin in die Bethulie- en Kabusie kampe - nie net die gesin se wel en weë word bespreek nie maar ook word die toestande en sterftes in die kampe beskryf. Die Bethulie-Konsentrasiekamp sou van  al die kampe van die oorlog die hoogste offer moes bring: Nie minder as 1,714 oumense, moeders en kinders het in die Kampkerkhof hulle laaste rusplek gevind nie.

Vir koste: http://www.cdbooks-r-us.com/index.php?act=viewProd&productId=80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BarenskraalWeb1

Middelburg: Hede en Verlede
deur Hennie Coetzee

Hierdie boek is 'n ware skatkis van informasie oor Middelburg Kaap. Heelwat inligting verskyn in die boek oor Van der Walt families en stories.

Die inhoud is as volg:


1. Dorpstigting.
2. Plaasname, Eienaars en jaartalle.
3. Kerke/Churches.
4. Cemetries/Begraafplase.
5. Besighede en Industrieë.
6. Gesondheid en Versorging.
7. Oorloë.
8. Moord en Doodslag.
9. Onderwys.
10. Grootfontein.
11. Staatsdienste.
12. Vervoer.
13. Persoonlikhede/Personalities.
14. Sport en Ontspanning.
15. In ligter luim/Life is not boring.
16. Hoogste, Grootste, Beste, Eerste.
17. Interessante voorvalle.
18. Nederlandse bydrae.

Dit kan direk van die skrywer gekoop word. Gaan na:

http://cradockmiddelburg.co.za/middelburgs-master-historian/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OupaEnOumaPietjie


Die Familieregister en geskiedenis van die Familie Van der Walt, Deel 1, 2 & 3.
Outeur: Christie van der Walt

VOORWOORD.
Ek neem die voorwoord oor wat destyds namens die samestellers van die boek Die Familie van der Walt geskryf het vgl.:
Van der Walt CM, EJ en TSP 1989. Die Familie van der Walt in Suid Afrika, Geredigeer deur Groesbeek I en Jooste EP. Genealogie Publikasie  Nr. 31, RGN.” en nog steeds van toepassing is, by hierdie werk.

(Destyds het ek ‘n oud onderwyser mnr. CA. van der Walt en sy mede-skrywer van die boek “Van der Walt CA en JL 1966. Oom Kotie van der Walt, voor- en nageslag, Outeurs, Potchefstroom, Transvaal.” genader om hulle werk net so oor te neem en hy het geglo dat dit baie onwaarskynlik is om die hele Van der Walt Register aan te pak en hy het aan my hul boekie met hul tak, geskenk en sterkte toegewens.)

Die samestellers het ook in ‘n stadium alleen gewerk en weens sameloop van omstandighede het hulle bymekaar uitgekom en besluit om dit wat hulle reeds het saam te voeg, en hier is die resultaat daarvan.
Ofskoon gedink mag word dat dit hier eindig en doodloop, word die versekering gegee dat
hierdie register steeds aangevul asook hersien sal word. Dit gee aan ander navorsers die geleentheid om aan te vul i.p.v. weer van vooraf te begin.

Soli Deo Gloria / Aan God Alleen Die Eer!
Christiaan Marinus van der Walt b08c02d05e05f02g05h06i05.

Kontak: Van der Walt Bond