Blog

                           'n Kultuur - historiese agtergrond geskiedenis rondom 1727, die jaar van die stamvader se aankoms.                                                             Versamel en geboekstaaf deur Dr. Ernst van der Walt‘Een van die belangrikste maatskaplike faktore in die vroeë geskiedenis van die nedersetting in die Kaap was die tekort aan vrygebore Europese vroue. In 1690 was daar in die vryburgerbevolking van die distrik Stellenbosch 2.8 mans vir elke vrou, en in 1770 was dit nog steeds twee keer soveel mans as vrouens, wat beteken dat baie burgers nie met ‘n vrou van Europese afkoms kon trou nie. ’ Hermann Giliomee – aw p 11‘Ongeveer ‘n vyfde…
                                                               'n Kultuurhistoriese agtergrond geskiedenis rondom 1727,                                                                             die jaar van die stamvader se aankoms.                                                                    Versamel en geboekstaaf deur dr Ernst van der Walt.StellenboschNaas die geskiedenis van die Kaap rondom Tafelbaai staan die geskiedenis van Stellenbosch as ‘n groot werklikheid vir veral die Afrikaanssprekende genealoog wat sy voorgeslag wil verstaan en wil interpreter. In die een-en-twintigste eeu is Stellenbosch nog steeds ‘n mooi en gewaardeerde plattelandse dorp. Welliswaar baie groter as aan die begin van die 1700’s. ‘n Opsommende Tydlyn 1679-1900• 1679 Kommandeur Simon van der Stel vestig Stellenbosch as nedersetting.• 1686 Die eerste twee kerkraadslede van die gemeente word benoem…
'n Kultuur-historiese agtergrond geskiedenis rondom 1727, die jaar van die Stamvader se aankoms. Versamel en geboekstaaf deur dr Ernst van der Walt. Op ds Francois Valentyn se reis van die Kanariese Eilande skrywe hy 'het ek geleer koolstronke te eet.Kool was nooit deel van sy maaltyd in Holland nie! In die Kaap groei die kool groot en is smaaklik met oorvloed van goeie groente en vrugte. Francois Valentyn aw Deel II p272In 1705 vertrek Valentyn op ‘n volgende reis na die Kaap in 'n vloot van 9 Oos-Indiese en 15 oorlogskepe tot by die straat van Gibraltar. Francois Valentyn aw…
‘n Kultuur-historiese agtergrond geskiedenis rondom 1727, die jaar van die stamvader se aankoms. Versamel en geboekstaaf deur dr Ernst van der Walt Die Nederlandse predikant ds Francois Valentyn wat die Kaap ‘n aantal kere aan die einde van die 1600’s en begin 1700’s besoek het maak die stelling dat die Engelse en die Franse die Kaap voor die Hollanders ontdek het. Francois Valentyn–Beschrijvinge van de Kaap der Goede Hoope met de Zaaken daar toe behoorende Amsterdam 1726; Van Riebeeck Vereniging 1973 Deel II p 146In 1595 het die eerste Hollandse skip ‘n besoek aan die Kaap gebring. Valentyn aw Deel…
Op die 5de Februarie 1809, op sewentienjarige ouderdom, tree Petrus Jacobus van der Walt (Oupa Pietjie) op Graaff-Reinet in die huwelik met sy niggie Aletta Sophia Lessing (Ouma Letjie). Eintlik was hulle deur en deur neef en niggie, want eerstens was hulle moeders susters. Lisija Christina Venter (Aletta se moeder) en Alida Johanna Venter (Petrus se moeder) was die dogters van Jan Hendrik Venter en Johanna Maria Buys in wie hulle tweedens ook ‘n gemeenskaplike oupa en ouma gehad het. Derdens het hulle nòg ‘n gemeenskaplike ouma gehad, nl. Johanna Weyers wat eers getroud was met Geele Andries van der…
Koerantman van Somerset-Oos. Ons passievolle, vriendelike en gewilde redakteur, Albert van der Walt, het op 71 jarige ouderdom, sy moedige stryd teen kanker verloor. Sy gesondheid was die afgelope jaar nie soos hy dit graag sou wou hê nie, maar hy het moedig sy stryd geveg en nogsteeds sy pos hier by ons kantoor vol gestaan. Hy gaan ‘n baie groot leemte laat, want hy is per slot van sake die Somerset Budget. ‘n Mens kan jou amper nie die koerant sonder hom voorstel nie. Hy was alom bekend in die distrik en laat ‘n groot vriendekring agter. Albert Tjaart…
In die vroeë 1800 het Generaal Dundas van die destydse Engelse owerheid verskeie strafekspedisies op die oosgrens goedgekeur. Een van die Boereleiers wat ook in groot guns by die regering was en wat talle van die straftogte gelei het, was kommandant Tjaart van der Walt. Hy het ook as erkenning vir sy diens ʼn praggeweer van generaal Dundas ontvang.Na herhaalde strooptogte deur die Xhosas en Hottentotte in die oosgrens-distrikte, en die onvermoë van die regering om doeltreffend teen hulle op te tree, is daar weer so ʼn kommando in 1801 op die been gebring. Met ses en sestig manne het…
Teen ligdag, op 23 Februarie 1942, is die Hoëveldse oggendstilte op ʼn afgeleë boereplaas naby Krugersdorp skielik versteur deur ʼn geskarrel in en om die huis, ʼn vensterraam wat opskuif en, oomblikke later, ʼn dowwe pistoolskoot. ʼn Forse figuur stort buite die venster ineen, swaar gewond.Op 25 Maart 1943, dertien maande later, het hierdie gewonde, nou uitgeteer en slegs ʼn skadu van die fris en gesonde man van weleer, sy laaste asem uitgeblaas. Sy einde was tragies, die slagoffer van ongekende broedertwis in Afrikanergeledere.So onuitwisbaar as wat sy naam in die politieke geskiedenis van ons land, van die veertigerjare opgeteken…
Die van der Walt stamvader, Gaele Andries gebore te Veenwouden, Friesland, het in 1727 as matrooos vir die V.O.C. by die Kaap de Goede Hoop aangekom. In 1742 tree hy in die huwelik met die agtienjarige Johanna Weijers, dogter van Heinrich Weijers (moontlik van Eppe/Epe, Duitsland of dalk Weijersheim in Frankryk - volgens Genealogiese Navorser Christie vd Walt)) en Anna Elizabeth Gerrits.Die egpaar vestig hulle op die plaas Uijtkijk in die Roggeveld omgewing waar Gaele waarskynlik reeds voor sy huwelik geboer het. Gaele Andries van der Walt sterf in Februarie 1757 op die ouderdom van 52 jaar.Uit die huwelik is…
The total length of a Calvary sword (including the hand grip) is 95cm long while the blade is 3.5cm wide and 0.5cm thick.Rust is visible on the blade in the picture. The museum staff are not allowed to clean this off the blade as only an expert on restoration can do that without the engraved lettering to become illegible.
                                                                                                                                                                                               Om ‘n van der Waltskoot te skietDie legende het ontstaan toe Johannes Petrus (b5) se seun Johannes Jacobus, ook genoem klein Piet(b5c10 - 9 jaar oud op daardie staduim) sy vader van ‘n leeu aanval gered het. Ten tye van die voorval het Johannes Petrus op twee plase geboer, Wolwekop en Elandsfontein aan die Rooiberg wat suid van Middelburg Kaap gelëe is aan die oostekant van die Renosterberg. Drie jaar later met bewys van die littekens aan sy linker dy spier het hy met trots die verhaal aan die reisende goeweneur Janssens se aide-de-camp, Paravicini di Capelli oor vertel.In…
Die jongste seun van die stamvader het alreeds in 1798 op die plaas gewoon. Die eerste amptelike registrasie het eers in 1836 plaas gevind toe dit aan die twee broers Nicolaas (b8c6) en Hendrik Tjaart Jacobus (b8c11), albei die seuns van Nicolaas (b8) as erfpaggrond toegeken is. Hulle het egter lank voor die datum op die plaas gewoon, want die oorspronklike plaas wat nou as museum dien, is al in 1827 opgerig. Die plaas was toe byna 3800 hektaar groot, teenoor sy huidige grootte van 11418 hektaar.Maar dis nie net die Van der Walts wat verbintenis met die plaas het…
Page 2 of 2