300 Jaar Fees

Oor 95 maande vier die Van der Walts ons drie-eeue fees in Suid-Afrika! 16 Maart 2027 is die herdenkingsdag waarop Gaele Andriesz van der Walt voet aan wal gesit het in die Kaap. Die groot vraag is: Hoe gaan ons, sy nasate, hierdie geleentheid vier? Waar gaan ons die fees vier? Die onlangse besoek van die indrukwekkende Nederlandse driemasseilskip, Europa, aan die Kaap, het die Van der Walt Bond se bestuur hierdie ernstige vrae laat vra. Van die belangrikste doelwitte is dat oud tot jonk aktief by dié fees ingeskakel moet wees. Die fees moet 'n uiting van dankbare vreugde wees vir elke nasaat.
Die program van dié fees kan nie 'n 'top down' geleentheid wees nie. Elke Van der Walt moet die kans kry om insette en bydraes te maak vir die program.
Die doel van dié artikel is om as 'n stimilus of katalisator te dien sodat elkeen sy of haar kosbare bydraes kan lewer. Ook dat daar 'n verwagting begin posvat en groei na 2026/27. Die fees moet in die gees van die een-en-twintigste eeu plaasvind - alles behalwe 'n oumens fees uit die antieke tyd.
Die seereis van ons stamvader het meer as vier maande geduur - 7 November tot 12 Maart. Kom ons skop in November 2026 af met streeks- of provinsiale feeste dwarsoor die land en Namibië. Van der Walt-entoesiaste kan die praktiese riglyne uitwerk. Philip van der Walt, wat al dekades lank in Nederland woon, is gewillig om in Amsterdam te help met dié deel van die feesverigtinge gedurende November 2026.
Die sentrale fees sal uot die aard van die omstandighede ten nouste verbind moet wees met die woon- en werkplekke van ons stamvader. Dit varieer van die Roggeveldberg by Sutherland, deur die Olifantsriviergebied van Citrusdal en Clanwilliam, deur Stellenbosch waar Gaele Andriesz met sy bruid, Johanna getroud is, deur Vishoek na die Kaap. Die feesgangers sal waarskynlik oor 'n periode van 'n aantal dae beweegbaar moet wees om van historiese punt na historiese punt te reis.

AVONTUURROETES mag die groot inding wees vir so 'n gedenkwaardige fees soos 4x4-roetes vanaf Gaele Andriesz se plaas oor die bekende Oubergpas deur die Tankwa na Ceres, motorfietsroetes oor 'n soortgelyke roete, bergfietsroete en staproetes.

DIE HOOFFEES en afsluiting sal waarskynlik in die skadu van Tafelberg in die Kaap gehou moet word rondom 16 Maart 2027. Vir 'n mooi opwindende geleentheid sal die beplanners van die fees aan praktiese aksies of geleenthede moet dink soos:
Tablos en historiese uitbeeldings
Die skrywe van 'n Toneelstuk en/of 'n Filmdraaiboek
'n Historiese Inkleurboek vir kleiner kinders
'n Historiese verhaal/verhale in klank (vir kleiner kinders)
Speletjies; elektroniese speletjies (vir kinders en tieners en gesinne)
Kompetisies: Die maak van historiese speelgoed;
Historiese tekeninge; skilderye; (kinders)
Historiese handwerk (vroue)
Perdrykompetisie (mans en seuns)

ROETEBESKRYWINGS vanaf Uitkijk op die Roggeveld (Sutherland) na die Olifantsrivier (Citrusdal/Clanwilliam - Groote Valley, Seven Fonteyne en Zeekoe Valley) na Stellenbosch en dan na die Kaap (Vishoek).

AKKOMMODASIE EN VERBLYF op die verskillende historiese plekke sal aan feesgangers beskikbaar gestel moet word.

Hierdie artikel is dus 'n vriendelike ope uitnodiging vir die verbeeldingryke Van der Walts om koppe bymekaar te sit en bydraes te stuur aan die voorsitter van die VanderWalt Bond, Krause van der Walt.(sien onder Kontak opskrif).