Professor Kobus van der Walt

Een van RSG se programme met die hoogste luistertal is verseker “Omgewingspraatjie” wat elke Saterdagoggend aangebied word deur professor Kobus van der Walt van die Noordwes-Universiteit.

Hierdie gewilde program is jarelank deur Professor Tertius Harmse aangebied maar in 2008 moes hy die tuig neerlê weens die feit dat hy aftree-ouderdom bereik het. Om ‘n plaasvervanger vir hom te vind was geen geringe taak nie, want die persoon moes ‘n kenner wees in die breë veld van natuurwetenskap. Professor Kobus van der Walt van die Noordwes-Universiteit was sonder twyfel die persoon wat meer as slegs voldoen het aan RSG se vereistes.

Prof. van der Walt is een van die bes gekwalifiseerde kenners in sy veld in Suider Afrika. Sy verkorte CV getuig daarvan dat hy 'n kenner by uitnemendheid is van sy vakgebied:

Matrikuleer aan Potchefstroom Gimnasium.

Studeer aan die PU vir CHO - B.Sc., B.Sc. (Hons), M.Sc. en PhD grade asook ‘n Hoër Onderwysdiploma .

1986-1987 Nasionale diensplig.

1988-1989 Natuurwetenskap- en Aardrykskunde onderwyser by Potchefstroom Gimnasium.

• 1990 – begin werk by die NWU (destyds die PU vir CHO) as lektor in die departement Geografie en Omgewingsbestuur. 

1994- Senior lektor.

• 1999 – Departementshoof.

• 2004 – Medeprofessor.

• 2010 - Professor in  die Filosofie van Natuurwetenskap en Ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit.

Spesialisrigtings – Die filosofie van Natuurwetenskap en Ingenieurswese, Omgewingsbestuur (met spesialisasie in Waterbestuur) en Omgewingsouditering.

Twee-en-vyftig meestersgrade en 10 Doktorsgrade is onder sy leiding voltooi

Outeur en mede-outeur van ongeveer 170 publikasies en verslae.

Akademiese voordragte gelewer in Suid-Afrika, Rusland, Costa Rica, Noorweë, Spanje, Italië, die VSA, Skotland, Slowakye, Mosambiek, Mali en Zimbabwe.

Izak Jacobus is gebore op 21  Desember 1961 in die dorpie Frankfort, Vrystaat. Hy is vernoem na sy oupa en sy vader, altwee Izak Jacobus. Sy oupa was ‘n welbekende leraar van die Gereformeerde Kerk.  Professor van der Walt se genealogiese nommer is b08c05d03e05f03g07h01i01. Hy is die nageslag van die stamvader se seun, Nicolaas.

Kobus is ‘n gesins man en sy na-uurse aktiewiteite en belangstellings spreek boekdele van sy energie en werk ektiek. Hy is 29 jaar lank gelukkig getroud met Ina, ʼn plaasnooi uit die Karoo.

FamilieVerklein 

Die egpaar het drie kinders – Lize, ʼn Prokureur in Pretoria, Sonja (besig met ʼn meestersgraad in Aptekerswese) en Boeta (derdejaar Ingenieurswese).  Behalwe dat hy ‘n privaat vlieglisensie besit, hou hy ook van motorfietsry en kry selfs tyd vir lees so tussen sy besige skedule deur.

Hy werk en leef volgens die volgende leuse:

“Alles wat ek is en het, is ‘n genadegawe van God. Aan Hom alleen die eer!"

Professor Kobus van der Walt kan gekontak word by die Noordwes-Universiteit of op sy Faceboek blad “Omgewingspraatjies”.