Teen die stormwinde in.

‘n ‘Outobiografie’oor Gaele Andriesz van der Walt, die stamvader van die Van der Waltfamilie, verskyn eerdaags in boekvorm onder die titel 'Teen die stormwinde in'. Die publikasie is in die eerste plek 'n geskiedkundige roman wat as 'n 'outobiografie' aangebied word. Die skrywer is dr Ernst van der Walt van Vermont in die Weskaap. Hy is die medeskrywer van die genealogiese werk ‘Die familie Van der Walt in Suid-Afrika wat in 1989 deur die RGN gepubliseer is en deur die RGN beskou is as die mees omvattende genealogiese publikasie wat tot op daardie datum nog deur hulle gepubliseer is.

Daar is 'n legio van gedokumenteerde historiese gegewens waarop die verhaal van Gaele Andriesz van der Walt gebaseer is - die aangrypende verhaal van 'n merkwaardige historiese pionier en baanbreker, wat homself 'n paar eeue gelede in Afrika kom vestig het.  Die historiese feite word deurgaans as basis gebruik. Die invul en interpretasie word deur die skrywer op ‘n boeiende wyse aangebied. Die personae van 300 ongeveer jaar gelede word vir die leser 'n werklikheid van bladsy een af. Die borduring word telkens met groot versigtigheid gedoen binne die ruimte wat die historiese raamwerk bied.


Die eerste deel van die publikasie is 'n omvattende verhaal in die vorm van 'n ‘outobiografie’ van Gaele Andriesz van der Walt in die teenwoordige tyd geskrywe. Die tweede deel is die voetnotas wat die historiese bron asook vertalings ens. aangee. Die derde deel van die publikasie is  ‘kantaantekeninge’ in die vorm van mededelings, interessante opmerkings en verduidelikings vanuit die hedendaagse insigte. 

Die verhaal word in ‘n aantal hoofstukke  verdeel met interessante inligting rondom die vaderland, Friesland, en die dorpie Veenwouden as agtergrond. Die VOC kamer , Amsterdam, se skepe vertrek vanaf die noord-eiland, Texel. Dit is hiervandaan wat Gaele Andriezs met die Huis te Assenburg vertrek. Die leser kry die geleentheid om saam met die stamvader gereed te maak vir die lang en veeleisende seereis na die Kaap. Die mortaliteitsyfer van mense wat in die tyd aan boord sterwe is baie hoog! Die seevaart vanaf Nederland tot die Kaap van Goeie Hoop word in besonderhede beskrywe. Die leser ervaar ‘n seestorm wat hom of haar  meevoer op die seereis van 1726 tot 1727. ‘n Video wat op Google Drive van ‘n verskeidenheid van skepe op die Baai van Biskaje aan die Spaanse kus is aangrypend. Die leser word meegevoer op die seereis van Gaele Andriesz in die tydperk en  is ook  instaat om die VOC skip, Huis te Assenburg, op Google Earth te volg vanaf Texel oor Abrolhos, naby Brasilë, tot in die Kaap. Die leser kan selfs na die foto’s van die seevoëls in daardie omgewing kyk. Hierdie hoofstuk bied belangrike inligting vir elke Suid-Afrikaner wat graag meer van hulle stamvader se lewe aan boord van ‘n seereis te wete wil kom. Die landing aan die Kaap van die dodelik siek stamvader word beskrywe. Die Kaap van 1727 plus word ‘n avontuur vir die leser om mee te maak.

In 1729 word Gaele Andriesz die poshouer en later die kwartiermeester in Vishoek in die Kaapse skiereiland met baie interssante fasette. Hy vervoer gereeld met ‘n donkie die vis vir die goewerneur se tafel oor ‘n afstand van ongeveer dertig kilometer. Gaele Andriesz verlaat die diens van die VOC in 1735 en word ‘n Vryburger. Hy bied sy dienste aan as knegboer - eers in die Olifantsriviervallei en daarna in die Swartland. Daar is groot dramas rondom die Khoikhoi. ‘n Hofsaak volg in die Drostdy van Stellenbosch. Estienne Barbier word ter dood veroordeel met grusame gevolge.   Die leser woon as’t ware sy troue op Stellenbosch by met groot jolyt in Dwarssteeg waar die Weyerse, sy skoonfamile,  woon.

Die laaste hoofstuk handel oor die lewe van die pioniersgesin op die Roggeveld,  hulle  ervarings as gesin op ‘n historiese plaas vanaf 1746 tot 1757. Sutherland word deur deskundiges gereken as die koudste plek in die winter in Suid-Afrika. Wanneer die gesin Kaap toe gaan vir noodsaaklike sakereise reis die leser saam met die gesin op hulle drie weke lange moeitevolle ossewarit na die Kaap en terug. Die trek gaan oor gevaarlike berge, deur moeilike rivierbeddings en ‘woestyn’ Karoovlaktes waar water skaars is.Uiteindelik staan hulle voor die 800 meter plus uitdagings van die byna loodregte Roggevelsberge waarteen hulle moet uitbeur. Die leser is instaat om op Google Earth die gesin te volg op hulle roete met die ossewa. Die pokke-epidemie van 1755 eis sy tol en Johanna Weyers word agtergelaat met agt kinders op die ouderdom van 42. Gaele Andriesz se afskeidswoorde aan sy gesin op sy sterfbed  in 1757 ontroer die leser. Al die eiendom word in 1767 verkoop na Johanna se dood. Die volle besonderhede word in in detail weergegee - die kopers en die pryse waarteen die eiendom opgeveil is. Bereken volgens die formule van R400 op 1 riksdaaler in 2015 is hulle gesamentlike boedel in 1767 R2.432 miljoen werd. ‘n Merkwaardige verhaal van ‘n jongman wat dertig jaar tevore met ‘n paar riksdaalers aan die Kaap geland het .


'n Omvattende elektroniese internet blad Google Drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4Zcl6weQqt9REktdkdScE9yT2s  bied 'n paar honderd foto's en dokumente aan wat volgens die hoofstukke van 'Teen die stormwinde in' aangebied word.   Afdeling 1. ‘Friesland en Veenwouden’ bied kaarte,  foto's en videos aan wat  die kyker na die kinderleefwêreld van Gaele Andriesz neem.

Afdeling 2. Die program ‘Texel en die VOC’ bied kaarte, foto's en videos aan om die kyker bloot te stel aan die impossante Nederlandse seevaart-maatskappy  en sy Amsterdamse VOC Kamer se vertrekbasis in die 1726 tydperk. Die foto's van die replika VOC skip 'Amsterdam' toon aan die kyker die leefwêreld van Gaele Andriesz op sy lang en veeleisende seevaart in 1726 tot 1727 oppad na die Kaap van goeie Hoop. Die kyker sien die hoofdek en die hoofmas waarvandaan talle oorledenes in die seegraf begrawe is; die kombuis wat met vuurstene uitgebou is op 'n houtskip, die slaapkwartiere van die matrose  met hulle hangmatte; die pompe waarmee water voortdurend uitgepomp is; die takelwerk van 'n VOC skip; die bergingsruimte; die kompas en stuur van 'n VOC skip; die kajuit van die kaptein, die meester en die sjirurgyn (of mediese dokter)   en baie ander interessanthede van 'n skeepsreis in die 1700's.  

Afdeling 3.  Dit bied aan die kyker die geleentheid om as't ware saam met Gaele Andriesz te reis na die Kaap. Volg hom op Google Earth op sy lang reis vanaf Texel deur die Engelse kanaal, deur die Baai van Biskaje, by talle eilandgroepe verby tot by Abrolhos teen die Brasiliaanse kus tot in die Kaap. Sien en ervaar onder andere die geweldige seestorms aan die kus van Spanje. 


Afdeling 4. Ontdek die Kaap van die 1700's met sy lief en leed. 'n Volledige kaartplan van die Kaap van 1751 asook die ligging van elke plaas in die tyd in die Kaap, Paarl, Franschhoek, Stellenbosch, Swartland en Tulbagh.

Afdeling 5. Ondek en sien die leefwêreld van Gaele Andriesz waar hy die VOC poshouer is vanaf 1729 en later die VOC kwartiermeester.  

Afdeling 6.   'Besoek' die Olifantsriviervallei waar Geele Andries vanaf 1735 en die volgende jare die knegboer op Groote Valleij, Sewe Fonteijne en Piquet Bergen is. Kyk na die natuurskoon. Beleef die dramatiese donker tyd waardeur hy gaan as aangeklaagde deur die landdros van Stellenbosch, asook sy huweliksdag op dieselfde Stellenbosch. Sien die kansel van die kerk waar hy en Johanna Weyers as huweliksmaats bevestig is.


Afdeling 7. Sien die plase Uitkyk en Quachafontein op die Roggeveld waar Geele Andries geboer het, die plaasdiere van die 1700's, die lewenswyse van sy gesin en sy slawe. Trek saam met hom en sy gesin op die lang historiese trekpad na die Kaap wat oor drie weke strek. Volg hulle roete op Google Earth. Beleef die onmoontlike eise wat aan hom, sy vrou en agt kinders gestel word oor gevaarlike berge. Sien die uitgetrapte ossewaspore in die rotse by Mostert se Hoek naby Ceres. Sien die digitale kopie van die vendurol van elke plaasdier, huisraad ens. wat na sy/hul dood op vendusie verkoop is en teen watter prys, aantoon.  Aan elkeen wat  'n papierkopie van 'Teen die stormwinde in' koop, word ook gratis toegang gebied tot die Google Drive blad met die digitale materiaal. 

Die boek verskyn in 2016.

Besoek ons webwerf gereeld om die bekendstelling van hierdie uitsonderlike boek nie mis te loop nie!