Die rol van DNA in genealogie

DNA speel in die laaste jare 'n belangrike rol in familie-navorsing of genealogie. 'n Organisasie met die naam  'Kaap Hollands Y-DNA Stamvader-Projek' is gestig om 'n belangrike rol in die navorsing van familiegeskiedenis te vervul. Vaders voorsien die Y-chromosoom aan hul seuns. Moeders voorsien aan hul kinders van beide geslagte die mt DNA. Die vader-seun-lyn kan dus slegs deur Y-DNA-monsters in die manlike lyn verkry word. In die tweede generasie na die stamvader, Gaele Andriesz van der Walt, was daar vyf seuns  nl. Andries, Hendrik, Tjaart, Johannes Petrus en Nicolaas. Ons is bewus daarvan dat 'n aantal Van der Walts reeds DNA-toetse laat doen het. Ons beskik reeds oor resultate in die JP (Johannes Petrus) vertakking.  Daar is vier ongeidentifiseerde Van der Walts wie se resultate op 'n Amerikaanse DNA-bank gehou word en een in Suid-Afrika. Hiermee dus 'n baie vriendelike versoek:

1. Sal Van der Walt-manspersone wat reeds 'n DNA-toets ondergaan het met die Van der Walt-Bond skakel sodat hulle  DNA-inligting in 'n vergelykende studie gebruik kan word tot die voordeel van die Van der Walt-genealogiese navorsing.  

2. Die Bond is reeds bewus van DNA-resultate uit die JP-stam of vertakking. Daar is egter 'n behoefte aan gewillige Van der Walts uit die ander vier vertakkings om hulle aan te bied vir so 'n DNA-toets. Daar is koste verbonde aan so 'n DNA-toets.

3. Van der Walt-genetici word dringend gesoek om hulle kennis beskikbaar te stel om leiding te neem in ons DNA-projek.   Die DNA-toets bestaan uit twee watte-stokkies en twee houers wat beskikbaar gestel word om twee spuugmonsters 24 uur uitmekaar te neem en aan 'n DNA-navosingsinstituut te versend.  DNA-resultate voorsien 'n groot hoeveelheid genealogiese inligting wat noodsaaklik is vir goeie familie-navorsing. Kom ons as Van der Walts neem die volgende stap om ons trotse genealogiese erfenis 'n verdere werklikheid te maak.

Kontak: Jaco Strauss by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.