'n "Outobiografie" van Gaele Andriesz van der Walt - Stamvader

Dr Ernst J. van der Walt het ‘n belangrike en waardevolle deel van ons familiegeskiedenis op skrif gestel. Soveel so dat die boek 'Teen die Stormwinde in' naas die geslagsregister as een van die belangrikste erfstukke van die familie Van der Walt in Suid Afrika bekend sal staan.

Die skrywer het uitstekend in sy doel geslaag om ons stamvader, Gaele Andriesz se lewensverhaal op ‘n baie persoonlike manier met deernis vas te vang. Deur dit in die eerste persoon te skryf gee dit die leser daardie 'eie' gevoel en blaas dit lewe in ons voorvader. So met die lees herinner dit aan ‘n ou bekende, maar die gevoel groei tot dat jy weet dit is familie, naaste familie, en dan verlang ‘n mens onwillekeurig na die boeregasvryheid op 'n Karooplaas waar stilte en goeie geselskap weer ervaar kan word.

Tog is Gaele Andriesz se lewensverhaal doodgewoon, maar dit speel af in buitengewone omstandighede waar situasies ontstaan wat sterk karakter verg om uitdagings te bowe te kom. Inderdaad was dit sy lewenslot om ‘n groot en unieke nageslag hier aan die suidpunt van Afrika tot stand te bring.

Die boek bevat ‘n magdom van inligting oor die lewe en omstandighede van daardie tyd en die boek sal veral vir jonger mense van waarde wees.

Navorsers en ander Afrikanerfamilies sal ook baat vind by hierdie boek aangesien daar soveel is wat ooreenkom met ons voorouers se immigrasie na hierdie wonderlike land.

Die moeilike reis per skip vanaf Europa word breedvoerig beskryf en dit kon net sowel ‘n Van der Merwe of ‘n Venter gewees het wat op die wiegende dek gestaan het en die storms op see getrotseer het.

Elke feit word gestaaf deur maklik opvolgbare verwysings.

Dit is regtig onmoontlik om enkele hoogtepunte uit te lig, maar die plaaslewe en die onherbergsame terrein waaroor hulle moes trek oppad Kaap toe is beslis gedeeltes wat ‘n mens selde in ander boeke in sulke fyn besonderhede kry. Die eensaamheid met die grootsheid van die natuur moes ‘n ongelooflike indruk geskep het vir die meeste Europeërs.

Teen die agtergrond van die 300 jarige herdenking (2027) van die eerste Van der Walt se aankoms in die Kaap, wat reeds in alle erns begin het, is dit ‘n waardevolle boek om te besit, spesifiek vir mense wat hulle kinders wil leer van ons eie volksgeskiedenis.

Die skrywer se slotgedeelte is treffend en ‘n respekvolle huldeblyk aan ons stamvader en stammoeder.

‘n Moet lees vir elkeen .

Johan van der Walt – Van der Walt Bond Medewerker en skrywer van die boek “Johannes Strydsman”.

Vir navrae kontak dr. Ernst van der Walt op Facebook by Ernst van der Walt of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.