Huldeblyk Christiaan Marinus 03.11.1942 - 14.12.2016

Christie van der Walt was saam met Tjaart SP van der Walt en Ernst J van der Walt ‘n medeskrywer van die genealogiese publikasie ‘Die Familie Van der Walt in Suid-Afrika’ wat in 1989 verskyn het as ‘n baanbrekerwerk. Die RGN het die 772 bladsye in ‘n boekvorm gepubliseer met die kantopmerking dat dit die omvattendste genealogiese werk tot op daardie stadium was wat hulle gep[ubliseer het. Christie het ‘n leeue aandeel geneem aan die stamregister van die Van der Waltfamilie. Daarna het hy het ook ‘n digitale publikasie die lig laat sien met bygewerkte inligting oor baie jare wat hy van heinde en verre ontvang het. Die Van der Waltbond het ‘n rukkie voor sy dood die verantwoordelikheid van die digitale blad van die stamregister oorgeneem.Die Van der Waltbond lê ‘n krans van waardering vir Christie se onvermoeide ywer vir die naspeur van die Van der Walt-familie se herkoms en hul stamregister oor ‘n lang tydperk. Die Van der Waltnageslag sal sy werk in die toekoms met groot vrug in hul navorsing bly gebruik. Ons salueer ‘n hoogs gewaardeerde en onvermoeide navorser en stamregisterkenner by uitnemendheid.

Ernst van der Walt

Vermont