Die Stamvader - Progenitor van die Van der Walt families

Die van der Walt stamvader, Gaele Andries gebore te Veenwouden, Friesland, het in 1727 as matrooos vir die V.O.C. by die Kaap de Goede Hoop aangekom. In 1742 tree hy in die huwelik met die agtienjarige Johanna Weijers, dogter van Heinrich Weijers (moontlik van Eppe/Epe, Duitsland of dalk Weijersheim in Frankryk - volgens Genealogiese Navorser Christie vd Walt)) en Anna Elizabeth Gerrits.
Die egpaar vestig hulle op die plaas Uijtkijk in die Roggeveld omgewing waar Gaele waarskynlik reeds voor sy huwelik geboer het.
Gaele Andries van der Walt sterf in Februarie 1757 op die ouderdom van 52 jaar.
Uit die huwelik is agt kinders gebore, vyf seuns en drie dogters.

b1 Andries
b2 Hendrik
b3 Renske
b4 Tjaart
b5 Johannes Petrus
b6 Anna Maria
b7 Johanna Catharina
b8 Nicolaas

In die volgende generasie was daar reeds 86 kleinkinders, 43 seuns asook 43 dogters. Uit die seuns se nageslag het een van die grootste gedokumenteerde families in Suider Afrika ontstaan. Vanaf die Roggeveld het die volgende nageslag Noord-ooswaarts getrek tot in die noordelike Kaap waar hulle uiteindelik permanent agter die Sneeu en Renoster berge gevestig het. Dit is dan ook uit hierdie gebied vanwaar die nuwe geslagte regoor die res van Suider Afrika en deesdae ook oor die hele wereld versprei het.
Op 24 November 1758 hertrou die weduwee Johanna Weijers met Christian Godlieb Lessing, stamvader van die Lessings in Suid Afrika. Dit maak haar dus die stammoeder van die van der Walt en die Lessing families in Suid Afrika.


 The Progenitor of the Van der Walt families
The Progenitor ("stamvader") of the van der Walt families in South Africa was Gaele Andries born in the town of Veenwouden, Friesland. He arrived at the Cape in 1727, employed as a sailor in the service of the V.O.C. He married the eighteen year old Johanna Weijers, daughter of Heinrich Weijers from Eppe, Germany and Anna Elizabeth Gerrits in 1742.

Gaele and his bride settled on the farm Uijtkyk in the Roggeveld area where Gaele was probably farming for some time.
Gaele Andries van der Walt died in February 1757 at an age of 52 years.

There were eight children born out of the marriage, five sons and three daughters.
b1 Andries
b2 Hendrik
b3 Renske
b4 Tjaart
b5 Johannes Petrus
b6 Anna Maria
b7 Johanna Catharina
b8 Nicolaas

Eighty six grandchildren followed, forty three sons and forty three daughters. This numbers will let to the largest documented family register in South Africa in the years to come.

The next generation moved inland in the North-Easterly direction to settle around the Sneeu and Renoster mountains. Further generations will spread from here to settle all over South Africa and also more recently across the world.

Johanna Weijers remarried Christian Godlieb Lessing on the 24th of November 1758. This made Johanna the female progenitor ("stammoeder") for both the van der Walt and the Lessing families in South Africa.

Please send comments to the webmaster via the contact form at the top.