Geliefde Redakteur se Stem is Stil - Albert Tjaart van der Walt - 27.07.1942 ~ 21.10.2013Koerantman van Somerset-Oos.

Ons passievolle, vriendelike en gewilde redakteur, Albert van der Walt, het op 71 jarige ouderdom, sy moedige stryd teen kanker verloor. Sy gesondheid was die afgelope jaar nie soos hy dit graag sou wou hê nie, maar hy het moedig sy stryd geveg en nogsteeds sy pos hier by ons kantoor vol gestaan. Hy gaan ‘n baie groot leemte laat, want hy is per slot van sake die Somerset Budget. ‘n Mens kan jou amper nie die koerant sonder hom voorstel nie. Hy was alom bekend in die distrik en laat ‘n groot vriendekring agter.

Albert Tjaart van der Walt is op 28 Julie 1942 op Humansdorp gebore. Hy het saam met sy ouers, PJ en Marie van der Walt, en sy drie susters, Martie, Trixie en Louise, op driejarige ouderdom na Somerset-Oos verhuis, waar pa PJ ‘n aandeel in die Somerset Budget bekom het. In 1945 koop mnr. Knoetze en mnr. Van der Walt die bates oor van die Somerset Budget Limited vir ‘n bedrag van 1260 pond en die twee vorm ‘n vennootskap.
Mnr. Knoetze se gesondheid het egter nie langer dit toegelaat dat hy met die besigheid kon voortgaan nie, en in 1951 koop mnr. P.J. van der Walt die bates oor deur mnr. Knoetze uit te betaal vir sy deel van die vennootskap.
In 1960 na hy matrikuleer het by Gill-Kollege, betree Albert, die toneel, toe hy by sy vader aansluit. Saam het hulle toe ‘n vennootskap gevorm, wat sou dien tot mnr. P.J. van der Walt in 1981 oorlede is, na sy gesondheid die vorige drie jare nie na wense was nie.
Albert van der Walt het ‘n vakleerlingskap onder sy vader afgelê en na sy vader se ongesteldheid meer van die verantwoordelikheid op sy skouers geneem. Na sy vader se dood in 1981, neem hy die leisels oor en brei die koerant verder uit na ‘n streekskoerant.
Reeds van die beginjare was die Smaldeeldorpe baie na aan mekaar geskoei en toe die “Winterberg Nuus”, ‘n koerant van Adelaide, met sy sirkulasie in daardie dorp staak, het hy die bates van die maatskappy oorgekoop en ook daardie koerant gepubliseer.
Die Winterberg Nuus was ‘n koerant wat in die Bedford, Adelaide en Fort Beaufort gebied gesirkuleer het en na die bates oorgeneem is, is die Fort Beaufort koerant ook weer in die lewe gebring. Die Smaldeel dorpe is toe verenig met een koerant wat in drie name verdeel is, Somerset Budget, Winterberg Nuus en Fort Beaufort Advocate.
Dit bedien dus al die dorpe in die Smaldeel vanaf Pearston, Somerset-Oos, Cookhouse, Bedford, Adelaide en Fort Beaufort.
‘n Takkantoor is in Adelaide geopen, terwyl ‘n takkantoor te Fort Beauford beoog was.
Toe die Cradock Courant wat destyds begin is deur mnr. Tinus Strydom en oorgeneem is deur mnr. Quartus Janse van Rensburg en sy seun Quentin, later nie meer daarmee wou voortgaan nie, is Albert genader met die opsie om mee daarmee voort te gaan.
Die Cradock Courant is toe ingelyf in 1986 by die Smaldeel dorpe se koerante, soos reeds genoem.
In 1996 sluit Riaan van der Walt, Albert se seun, hom by die besigheid aan. Einde 2004 het die Middelburg gemeenskapsleiers en Sakekamer vir Albert en Riaan genader om ook ‘n koerant daar uit te gee. Die geleentheid is met albie hande aangegryp en sodoende het die Middelburg Courant tot stand gekom. Al bogenoemde dorpe word bedien deur korrespondente wat met hart en siel ‘n ongelooflike gemeenskapdiens vir hulle dorpe en gemeenskap verrig.
Met drie seuns in die Van der Walt familie en sewe kleinseuns, word daar na die toekoms gekyk, en hopelik sal hierdie koerant bly voortbestaan van ons plattelandse dorpe en landelike gebiede.
Hierdie koerant was vir Albert ‘n passie en hy het dit met baie liefde ten alle koste probeer behou en beskerm, want soos hy dit genoem het “elke dorp moet ‘n spreekbuis hê”.
Albert is in 1969 met Ansabeth Zietsman, ‘n onderwyseres van Humansdorp wat hier kom onderwys gee het, getroud. Uit die huwelik is drie seuns gebore, Riaan, Waldo en Handré. Hulle het ‘n baie hegte en mooi huweliksband van 44 jaar saam gehad. Sy gaan hom verseker baie mis.
Albert was baie life vir sy dorp, sy mense oor al die kleurgrense heen, sy kerk, sy skool Gill-Kollege en sy koerant. Hy was baie betrokke in die gemeenskap en het op vele komitees as voorsitter gedien. Hy was vir 19 jaar lid van die plaaslike Tafelronde diensorganisasie, vir vele jare op die Oud-Gilliane komitee gedien, was lid van die plaaslike Sakekamer, die Gill Corporation en het ook talle jare op die kerkraad as diaken en ouderling gedien.’n Ware brugbouer, self aangestelde sedebewaker en ambassadeur van Somerset-Oos. Hy het alle mense dieselfde behandel of jy nou die bedelaar voor ‘n winkel in die hoofstraat of ‘n direkteur van ‘n groot maatskappy is; hy sou jou met vriendelikhied en bedagsaamheid hanteer. Dit is een van die redes waarom hy so geliefd in die gemeenskap was.
Pa, jou plek is leeg en ons gaan jou mis, maar ons gun jou ewige rus by ons Hemelse Vader, vry van pyn en lyding. Dit is ‘n bitter beker waaruit ons nou moet drink en die skryf van hierdie berig was nie maklik nie, ek het dit altyd gevrees, maar jy het my geleer dat niks onmoontlik is nie en om te baklei vir waarin jy glo. Ons sal aangaan met die koerant, soos jy dit graag so wou hê, jy het mooi ry spore getrap vir ons om te volg. Ons sal nooit jou skoene kan volstaan nie, want jy was enig in jou soort, maar die vet weet, ons gaan ons bes probeer. Ons eer jou nagedagtenis. Sag rus my ou ’dad’, ek is trots om jou seun te wees! Ons dra hierdie uitgawe op aan jou ........Jou stem is nou stil, jy het jou pen neergelê.......
Riaan van der Walt
Met vegunning van die Somerset Budget, 24 Oktober 2013.