TE KOOP

Familiewapen


WapenNommer1
            Grootte/Size 10cm x 15cm

Kontak/Contact: Standout displays
                         Frans van der Walt - 0825549288


DIE PERFEKTE GESKENK!

Die geskiedenis en die geslagregister van die familie Van der Walt in drie dele.

OupaEnOumaPietjie

Kontak: Van der walt Bond

Sien ook die inligting onder ons Boeke opskrif.